Vuokrasopimuksen irtisanominen

Toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen irtisanomisaika on yksi täysi kalenterikuukausi. Irtisanomisaika alkaa sen kuun viimeisestä päivästä, jolloin Nuorisosäätiön edustaja on vastaanottanut irtisanomisilmoituksen, ja päättyy seuraavan kuukauden viimeinen päivä (esim. 1.3. irtisanotun vuokra-asunnon irtisanomisaika päättyy 30.4.).

Määräaikainen vuokrasuhde päättyy vuokrasopimuksen mukaisena päivänä.


Kirjallinen irtisanominen

Irtisanominen tehdään aina kirjallisesti irtisanomislomaketta käyttäen. Englanninkielinen irtisanomiskaavake Termination of a lease agreement.

Irtisanominen ei ole pätevä ilman allekirjoitusta. Jos vuokrasopimuksen on allekirjoittanut kaksi henkilöä ja huoneisto on jäämässä tyhjäksi, tulee molempien osapuolien irtisanoa vuokrasopimus omalta osaltaan.

Irtisanominen toimitetaan vuokranantajalle todisteellisesti eli vuokralainen on vastuussa irtisanomisen perille saattamisesta. Huomioi irtisanomista jättäessäsi Nuorisosäätiön toimiston aukioloajat, sillä  irtisanominen tulee toimittaa kuun viimeiseen arkipäivään mennessä toimiston aukioloaikana.

HUOM! Postitse lähetetyn irtisanomiskirjeen postileimapäiväystä ei huomioida! Jos jätät irtisanomisen postin välitettäväksi kuun viimeisenä päivä, irtisanomisaika astuu voimaan vasta, kun kirje saapuu vuokranantajalle eli seuraavan kuukauden puolella.


  • Lähetä irtisanominen postitse tai tuo: Nuorisosäätiö, vuokrauspalvelu, Hiihtäjäntie 7, 00810  Helsinki.

Ulkopaikkakunnalla sijaitsevan asunnon irtisanominen

Jos asut Tampereella, Lahdessa, Hollolassa tai Lappeenrannassa, toimita kirjallinen irtisanomisesi kohdetta hoitavaan isännöitsijätoimistoon, samalle henkilölle, jolle asuntohakemus toimitetaan. 


Irtisanomisen vahvistus

Kun Nuorisosäätiö on vastaanottanut irtisanomisilmoituksesi, saat siitä kirjallisen vahvistuksen sekä muutto-ohjeet toiveesi mukaan joko sähköpostitse tai postitse. Säilytä saamasi vahvistus todisteena irtisanomisestasi.

Jos et saa irtisanomisellesi vahvistusta, ota välittömästi yhteyttä asuintaloasi hoitavaan, vuokrauspalvelun asuntosihteerin.  Vahvistuksen puute johtuu pääasiallisesti siitä, että Nuorisosäätiö ei ole saanut kirjallista irtisanomistasi.


Asunnon näyttö

Poismuuttava asukas on velvollinen näyttämään asuntoaan mahdolliselle uudelle asukkaalle*. Huoneistoosi muuttavat uusi asukas saattaa ottaa sinuun yhteyttä. Teidän tulee sopia keskenänne asunnon näytöstä. Jos et itse pysty näyttämään asuntoasi, vuokranantajan edustaja voi sen pyynnöstäsi tehdä virka-ajan puitteissa.

*) Huoneenvuokralaki 22 §: Vuokranantajan oikeus päästä asuinhuoneistoon
"Jos huoneisto on tarkoitus myydä tai se on uudelleen vuokrattavissa, vuokranantajalla on oikeus näyttää huoneistoa vuokranantajalle ja vuokralaiselle sopivana aikana." Tarvittaessa vuokranantajalla on oikeus saada virka-apua poliisilta, jos huoneenvuokralain 22 § pääsy huoneistoon kielletään. (HVL 14 §).


Nuorisosäätiö Hiihtäjäntie 7, 00810 Helsinki Puhelin 09 7552 4700 Faksi 09 7552 4755 Sähköposti: asiakaspalvelu@nuorisosaatio.fi
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä